Verplichting zonnepanelen voor dakeigenaren?

Photo by Scott Webb-Unsplash

Wat is het

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid regels op te stellen waarmee eigenaren van industriële daken worden verplicht hun dak te gebruiken voor opwek van duurzame energie of klimaatadaptatie.
Status januari 2021: consultatie (verwachte inwerkingtreding per 01-01-2022).

Wat houdt het in

Het hoeft in de praktijk niet een grote verandering te betekenen. Gemeenten kunnen nu ook al (met name bij nieuwbouwprojecten) afspraken maken om bijvoorbeeld zonnepanelen op een dak te leggen. De aanpassing van de wet geeft de gemeenten wat meer (juridische) armslag. Het kan door gemeenten worden gebruikt bij de invulling van de RES (Regionale Energie Strategie).
Het betekent niet dat standaard alle daken volledig van zonnepanelen moeten worden voorzien. De regels moeten noodzakelijk en proportioneel zijn. Voor zover ik kan opmaken uit het artikel gaat het alleen om nieuwe daken.

Waarom

‘Deze wijziging is bedoeld om gemeenten de mogelijkheid te geven juridisch bij te sturen in gevallen waarin deze verandering niet van onderop wordt opgepakt’, [aldus] het ministerie.

Het betreffende artikel – Artikel 3.86a (maatwerkvoorschrift duurzaam gebruik dak) – luidt als volgt: ‘Bij maatwerkvoorschrift kan, in aanvulling op de regels in deze afdeling, worden bepaald dat: a. een dak wordt gebruikt voor de opwek van hernieuwbare energie; en b. er maatregelen worden getroffen aan het dak ter verbetering van de klimaatadaptiviteit van het gebouw.’

De eigenaar kan zelf beslissen of de opgewekte energie voor eigen gebruik is of aan het net wordt teruggeleverd. Er kan ook een derde partij worden ingeschakeld, zoals een lokale energiecoöperatie.

Wanneer

De wijziging van het Bbl zal naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet in werking treden, te weten per 1 januari 2022. De Omgevingswet biedt namelijk de juridische grondslagen voor het stellen van regels aan het duurzaam gebruik van bouwwerken.

Meer weten? Lees het artikel op: solarmagazine.nl

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *